Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Apr 13, 2023

Kan vi med hjälp av AI, artificiell intelligens, förutse vem som kommer att drabbas av psykisk sjukdom? Och hur är det att som läkare veta att man kan, men inte får, använda teknik som kan rädda liv redan idag?

Avsnitt sju av Psykiatripodden handlar om möjligheterna och utmaningarna med artificiell...