Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Sep 4, 2023

Sömnklocka, sömntryck och sömnsjälvförtroende – hur hänger det ihop? Och vad är det som händer i hjärnan på en tonåring som gör att de bara måste sova mer?

Avsnitt 12 av Psykiatripodden handlar om hur nya verktyget sovadåligt.se kan hjälpa dig mellan 15-25 år att sova bättre.

Medverkande: Anna...