Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Jul 17, 2023

Mag- och tarmsjukdomen IBS drabbar runt var tionde svensk. Kan terapi vara nyckeln till att bli frisk? Och vad säger det i så fall om hur kropp och huvud hänger ihop?

Psykiatripodden – utblick är ett specialavsnitt där vi utforskar psykiatrins gränsland och handlar om hur terapi kan hjälpa vid en...