Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Mar 20, 2023

Begår fler ungdomar självmord i de regioner som inte använder Ect, klozapin och litium? Det trodde Håkan Jarbin, forskare och chefsöverläkare vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. Tillsammans med sina forskarkollegor har han kunnat slå fast att det stämmer.

Medverkande:  Håkan Jarbin, chefsöverläkare och...


Mar 3, 2023

Kan sociala medier göra oss ätstörda? Är kroppspositiva konton alltid positiva? Och hur kan du som är förälder med barn som använder sociala medier hjälpa dem att inte få negativa tankar om sin kropp? 

Medverkande: Ilias Papoulias, överläkare i psykiatri och legitimerad psykoterapeut. Programledare:...