Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Jun 26, 2023

Allt fler barn och unga söker sig till Bup, såväl i Halland som i landet i stort. Innebär det att allt fler barn mår så dåligt att de behöver psykiatrisk specialisvård, och i så fall varför? Och stämmer medias bild om kökaos och personalflykt?

Medverkande: Martin Rödholm, specialistläkare i psykiatri och...