Preview Mode Links will not work in preview mode

Studio Expo

Jun 30, 2023

Vita män fortsätter att vara positivt särbehandlade i algoritmerna såväl som i samhället i stort. Men det finns forskare som sliter mot techjättarna – för att avmaskera den inbyggda ojämlikheten i AI och skapa en mer intelligent kodad framtid. 

Den här veckan bjuder vi på en inläsning av Rafaela...


Jun 23, 2023

Sommaren är här och med den kommer också en rad pridefestivaler på olika platser i Sverige och utomlands. Men samtidigt som det är ett tillfälle för hbtqi-rörelsen att samlas och kräva sin rätt så har extremhögerns riktade hat mot Pride och hbtqi-personer på senare tid blivit allt mer påtagligt...


Jun 16, 2023

2019 ändrades grundlagen för att ge ansvariga utgivare straffrihet för publiceringar som deras företrädare beslutat om.

Den nya lagen fungerar så att en ansvarig utgivare inte straffas om en artikel som innehåller hets mot folkgrupp och som varit publicerad längre än ett år, raderas inom två veckor från det...


Jun 9, 2023

Sverigedemokraternas propagandakanal Riks har varit en megafon för sverigedemokraternas politik och berättelser i sociala medier sedan 2020.

Kanalen, som är helägd av SD, har gjort sig känd för sitt råa innehåll och sin antimuslimska propaganda och på senare tid har kanalen och dess profiler gått i en alltmer...


Jun 5, 2023

Fram till 2005, när nationaldagen blev en röd dag i kalendern, var det typiskt svenskt att vara omåttligt stolt över sitt land, kanske bor vi till och med i världens bästa? Fram till dess var vi så trygga i insikten att flaggviftande på nationaldagen kändes överflödigt, nästan lite skrytigt. Eller något som...