Preview Mode Links will not work in preview mode

Studio Expo

May 27, 2022

Den konspirationistiska miljön fick ett stort uppsving under coronapandemin. Nya grupper växte fram och rörelsen fick en helt ny följarskara.

Men överlever verkligen miljön nu när pandemin klingat av och restriktionerna är borta? Vad finns kvar av det som var Frihetsrörelsen? Och hur förhåller sig...


May 20, 2022

Aktiviteten i den svenska rasideologiska miljön var förra året på rekordlåga nivåer.  Men samtidigt som de traditionella formerna av aktivism som propagandaspridning, manifestationer och kampförberedande aktiviteter minskade så ökar den högerextrema medieproduktionen. Unga högerextremister söker sig till mer...


May 13, 2022

Strax efter påskkravallerna då den danska högerextremisten Rasmus Paludan brände koraner i Sverige presenterade Sverigedemokraterna en rad politiska  förslag. Partiet kallar det för ”30 förslag för att möta angreppen mot Sverige” och ”Åtgärdspaket mot parallellsamhällen” – båda med punkter som...


May 6, 2022

Extremhögerns valrörelse är nu i gång på riktigt. I Sverigedemokraternas bakvatten är det främst två partier som slåss om väljarnas uppmärksamhet – Nordiska motståndsrörelsen och Alternativ för Sverige. Expo var på plats på deras första maj-demonstrationer runt om i landet. Ett av partierna...