Preview Mode Links will not work in preview mode

Studio Expo

Aug 25, 2023

Islamofobi som begrepp ifrågasätts, heliga symboler skändas och hånas av såväl SD-kopplade aktivister som politiker i Sveriges riksdag, repressionen ökar som en följd av att svenskt säkerhetsläge försämrats och det liberala ankaret i Tidösamarbetet kallar relativiserande av rasism från egna...


Aug 18, 2023

Richard Jomshofs antimuslimska twittrande har blivit allt mer belastande för regeringen. Det försämrade säkerhetspolitiska läget kommer av att både auktoritära stater och islamistiska terrororganisationer som Al-Qaida kommit att betrakta Sverige som ett i grunden antimuslimskt land, inte bara att befolkningen...


Aug 11, 2023

Det har stormat runt SD-toppen Björn Söder den senaste veckan. Bakgrunden är hans twittrande där han återkommande anklagar Stockholm Pride för att ha kopplingar till pedofili.

 

Söders utspel har följts av både kritik och försök till att släta över det värsta klandret medan SD-toppen själv...


Aug 4, 2023

Under tisdagens presskonferens pratade Ulf Kristersson om det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Sverige sedan andra världskriget.

Regeringen presenterade en rad åtgärder, flera var förvisso inte var nya utan planerade sen innan, men de skärpte tonen för att visa på handlingskraft för att garantera...